Jóga ako cesta k zjednoteniu telesnej, duševnej a duchovnej časti človeka. Jóga ako spôsob života, filozofia.

Hoci jóga pochádza zo starodávnej Indie, jej metódy a účel sú univerzálne. Stáva sa dôležitou súčasťou života ako pomôcka zlepšenia zdravia alebo ako prostriedok osobného a duchovného rozvoja.
Dlho si ju strážili na ďalekom východe a všade mala trochu inú formu, tak ako je tomu aj teraz. Najstaršie odkazy na jógu sa našli z roku 2800 pred našim letopočtom z údolia rieky Indus (dnešného Pakistanu).
Neskôr asi 3000 rokov dozadu vzniklo dielo o jóge ako o systéme. Volá sa Jógasútra a jej autorom je Pataňdžali. Popisuje osem stupňov praktizovania rádžajógy (kráľovská).

 

8 stupňov jógy:

 

  • jama - sociálne správanie, medzi ktoré patrí neubližovanie, pravdivosť, nekradnutie, zdržanlivosť v pohlavnom živote i vo všetkom ostatnom a nelipnutie
  • nijama - počínanie si v osobnom živote, do ktorého patrí čistota, spokojnosť, sebadisciplína, štúdiumposvätných textov...
  • ásana - polohy cvičenia
  • pránajáma - ovládanie dychu
  • pratjáhára - odpútanie zmyslov a zameranie sa do vnútorného mentálneho, intelektuálneho a duchovného sveta
  • dháraná - sústredenie
  • djána - meditácia
  • samádhi - stav nadvedomia vedúci k sebarealizácii, inak aj osvietenie ako konečný cieľ jógy

My v Anima centre sa zameriavame na to, aby joga učila praktikujúcich cítiť telo cely deň. Naučia sa správnemu držaniu tela, efektívne využívať svaly, svoj dych a mať relaxovanú vnímavú mysel.
Na fyzickej úrovni tak odstraňujú svoje pohybové zlozvyky a získavajú stabilitu tela. Pružný, ľahký pohyb sa odzrkadlí aj na predĺženom dychu a pokojnej mysli, ktorá sa tak dostáva do rovnováhy s emóciami.

 

Lekcia v ANIMA (90 min):
Začína spievaním posvätného OM, ktoré zladí telo a mysel k joge. Po krátkej praxi pranajamy pokračuje rozcvičkou, ktorá plynule prechádza do ľahkých zohrievacích asán. Prekrvené telo je ideálne na koncentračné polohy (strom, tancujúci Šiva...), ktoré plynulo prechádzajú do
strečových. Na konci nesmie chýbať obrátená poloha ako sú vrana (bakasána), stoj na hlave (širšásana), pluh (halásana) a pod. Lekcia končí relaxáciou v ľahu na chrbte, alebo inej pohodlnej polohe.

 

Na individuálnych hodinách pomáhame riešiť zdravotné problémy so skoliózou, disbalanciou, problémami s medzistavcovými platničkami, bolesťami chrbta a pod. Vhodné kombinovať s myoterapiou a vhodnou pranajamou (vedomé dýchanie).

 

O NÁS | PIJAVICE | MASÁŽE | CVIČENIE | FACEBOOK | KONTAKT
Copyright © Anima - centrum zdravia a pohybu. Designed by TemplateYes